Søger en kæreste Ærø

Men paradoksalt nok vil mange danskere rent faktisk hellere flytte den anden vej, hvis de kunne vælge frit.

Det viser en ny undersøgelse, som You Gov har foretaget for Momentum blandt et repræsentativt udsnit af de voksne danskere.

Flytter du til Danmark fra et EU-land eller et EØS-land, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen.Jens Fyhn Lykke Sørensen, adjunkt på Center for Landdistriktsforskning, var i 2005 med til at gennemføre en undersøgelse i Odense og på Ærø, hvor resultatet var stort set det samme som i den nye, landsdækkende Momentum-undersøgelse.»Tallene dokumenterer jo, at der er nogle, der bor i byen i dag, som hellere vil bo på landet.Hvis du er ikke-nordisk EU-borger og vil opholde dig i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal du have et registreringsbevis.Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til.

Søger en kæreste Ærø

»Vores undersøgelse viste den sammenhæng, at de, der var mest tilfredse med at bo det sted, de boede, oftere havde ejerbolig.Man kan altså forestille sig, at dem, der gerne vil flytte på landet, bor i lejebolig, fordi de er lidt i en venteposition.Hun forudser en modtendens til disse års ryk mod de store byer, hvor folk vil gøre alvor af den drøm om at flytte på landet, som Momentum-undersøgelsen er et udtryk for. søger en kæreste Ærø-85søger en kæreste Ærø-81søger en kæreste Ærø-74 »Jeg tror på, at det i fremtiden faktisk vil blive en trend at søge ud på landet igen.De er så drevet ind til byen på grund af uddannelse og arbejde, hvoraf nogle har et ønske om at vende tilbage,« siger Jens Fyhn Lykke Sørensen.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *