Ældre dating Skive

Prøver af andre træarter end eg (fx fyr og bøg) kan i nogle tilfælde også dateres.

Prøver til datering Årringsdateringer udføres først og fremmest på egetræ; bygningstømmer, fund fra arkæologiske udgravninger, kunstgenstande og mosefundet træ kan alt sammen være velegnet.

Vi har haft nogle gode r, og mange af os har en god konomi. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1987, (trykt 1988), s. – Om pålideligheden af den dendrokronologiske metode. (ed.): Proceedings of the International Symposium of Ecological Aspects of Tree-Ring Analysis, New York 1986. • Andersen, H.: Kan man stole på dendrokronologien? – Er det bedst at bruge én landsdækkende grundkurve eller flere lokale kurver til dendrokronologisk datering? • Andersen, H.: Dendrokronologisk datering af Mammengraven. • Sønderby, Carsten: Dateringslister i Arkæologiske udgravninger i Danmark 1987-1992. – Den berømte grav kan dendrokronologisk dateres til vinterhalvåret 970-71. En af Danmarks sikreste dendrokronologiske dateringer?

Ældre dating Skive

Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.Images, videos and audio are available under their respective licenses. Vi vil da sende dig en kortkopi til markering af fundstedet. Kontakt WM Trædateringslaboratoriet, Tidsskriftet Skalk, Jelshøjvænget 29, 8270 Højbjerg. Kjeld Christensen: privat hjemme 49 70 92 34, mobil 40 81 64 66. Publikationer (udvalg, ordnet kronologisk) • Andersen, H.: Eg ønskes. Vi har også brug for præcise oplysninger om fundsituationen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2003 (trykt 2007).

• Kjeld Christensen, Dieter Eckstein und Burghart Schmidt: Bronze Age oak coffins in Denmark and North Germany – dendrochronological dating and archaeological implications. • Per Kristian Madsen: Middelalderlige kirketagværker i Sydvest- og Sønderjylland – eksempler på alder og typer.

Projekter Kjeld Christensen har i 2003-04 med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd afsluttet arbejdet med datering af samtlige egekister fra bronzealderen, som opbevares på museer i Danmark og Nordtyskland. Projektet, som udføres i samarbejde med Nationalmuseet, er præsenteret i Danske Museer nr. Som resultat af projektet foreligger der nu absolut daterede grundkurver for mere end 4.500 af årene f.

Undersøgelsen har overraskende vist, at langt hovedparten af kisterne stammer fra en mindre end 50-årig periode i ældre bronzealder (ca.

Det er livsbekrftende, og betyder at vi kan og vi vil g vores fremtid i mde med et andet menneske, og at dating p Internettet ofte er frugtbart.

Det krver g-p-mod, og det har de fleste over 50 r heldigvis.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *